Re-prezentace dobra v pražské Trafačce

px

V pohádkách je dobro dobré a zlo zlé. Ale realita je jiná a tak dobro ani zlo nemají tak jasný tvar. Jak dobro, tak zlo, slouží existenci. Dobro ji podporuje a zlo ji ničí. Dobré je vše, co podpoří existenci a život. Zlé je vše co usiluje o její zánik a smrt. Zdálo by se rozumné, otevřít se dobru a uzavřít zlu. Jenže. Existence jednoho může znamenat zánik druhého nebo jeho omezení, stejnĕ tak jako vznik nĕčeho nového. To vše je z pohledu jedné existence dobré. Smrt jednoho je dobrá pro život druhého. Co s tím? Zkrátka dobro je dobrý sluha, ale zlý pán. Proto se musíme ptát na existenci čeho nám záleží, neboť právĕ tím ukáže dobro svoji pravou tvář. Dobro je v pohádkách milé, hodné a moudré. Ve skutečnosti je promiskuitní a své služby nabídne každému. Bez svĕdomí, bez morálky, bez humánních hodnot a především bez váhání.

Reprezentace (z lat. re-praesentatio, znázornění, zpřítomnění) znamená opakovanou prezentaci / re-prezentaci, ale i zpřítomnění, znázornění a zastupování. Člověk na rozdíl od jiných živočišných druhů je schopen nejen reprezentace (zastupování sebe sama nebo určité skupiny), ale také re-prezentace, tedy evokování čehosi minulého, co podržel v paměti a co chce zprostředkovat do přítomnosti někomu jinému nebo sám sobě pro nové užití. Vytváří tak svět bludišť, skládající se z nespočítatelných významových struktur, které se permanentně přesouvají a mění. Projekt reprezentace není uměleckým nebo ideologickým programem a také nepředstavuje uměleckou skupinu s jednotným uměleckým názorem. Je spíše opakující se prezentací individuálních respektive individualistických postojů jednotlivců, kteří jsou spojeni sdílením a prezentací vlastní umělecké práce v pravidelném rytmu.

Práce jsou prezentovány v katalogu reprezentace, který vychází vždy první středu v měsíci formou pracovního nízkonákladového tisku a PDF edice. Katalog, který prezentuje práci a úvahy z měsíce předchozího, je nejenom materiální pamětí projektu, ale také institucí, která zavazuje k pravidelné práci a k finalizaci úvah diskutovaných na týdenních redakčních schůzkách. Institucionalizovaná práce, tak konfrontuje uměleckou tvorbu s problémy známých spíše z prostředí firem, jako je pravidelná prezentace rozpracovaného projektu, dokončování práce nebo dodržování termínů. Lidé, kteří participují na tomto projektu, zastupují spektrum uměleckých názorů a výrazů a jejich spojení není, a pravděpodobně ani nemůže být, ideové. Smyslem projektu ale není hledání společného jazyka nebo umělecké politiky, je jím spíše vytvoření lehké, nízkonákladové platformy pro pravidelnou uměleckou práci s otevřeným uměleckým programem.

Po více než dvouletém fungování projektu a vydáním více než 20 katalogů, lze vyčíst spoustu zajímavých poznatků, z nichž asi nejdůležitější je ten, že to funguje.


Barbora Bálková

V letech 2000-06 studovala na AVU v ateliéru Vizuálních komunikací Jiřího Davida a ateliéru Nových Médií Veroniky Bromové. Ve své práci spojuje prostředky malby a fotografie, jejichž prostřednictvím zachycuje zejména prožívání a proměny lidské identity, často s akcentem na ženskou zkušenost. Poslední dobou se rovněž věnuje práci s objektem. Vytváří ucelené koncepty, které vždy sledují určité stěžejní téma.

Jindřich Červenák

Softwarový umělec. Iniciátor Manifestu Internetové Generace a spoluzakladatel stejnojmenné skupiny. Řeší otázky vývoje umění s využitím digitálních a informačních technologií. Základní esencí současnosti je pro něj soubor. Uměleckou práci tak prezentuje formou datových souborů nebo softwarových algoritmů (Umělecké dílo je soubor - první bod manifestu IG!.). Studoval na AVU v ateliéru Vizuálních komunikací Jiřího Davida a v ateliéru Intermediální tvorby Milana Knížáka.

Zdeněk Daněk

Studoval na VŠUP a AVU (Nešleha,Bárta,Beran). Vyjadřuje se různými prostředky, nejvíce se však prezentuje jako malíř. V popisných, realistických obrazech tematizuje českou krajinu a lidské působení v ní. Starost o životní prostředí vyústila v roce 2007 po kontaktu s vědci v namalování Aktivních obrazů, které kromě aktivistických poselství také svým povrchem aktivně čistí vzduch od zplodin. Nejznámější jsou jeho obrazy české krajiny, kde se na polích nebo v lese objevují zvířata a lidé v nezvyklých nebo intimních interakcích.

Jan Jírovec

Malíř a sochař. studoval na všuP a avu ateliér vizuální komunikace Jiřího Davida, sochařská škola Jana Hendrycha a školu nových médií veroniky Bromové. věnuje je monumentální malbě. ve svých malbách řeší otázky architektury a urbanismu.

Radek Macke

Konceptuální umělec (AVU,at. J.David, V. Skrepl, V.Bromová). Ve své tvorbě se zajímá o společenská i tabuizovaná témata. Pracuje s veřejným a mediálním prostorem. Ve své tvorbě často překračuje a posouvá politická, náboženská a další společenská schémata a symboly. Zkoumá vztahy mezi sociálními stereotypy a společností. Konfrontuje zažité představy s politickou korektností až na hranice cenzury. Je spoluzakladatelem umělecké skupiny Internetové Generace!

Patrik Proško

VŠUP (V.K.Novák, K.Gebauer, V.Šerák). Sochař a vizuální umělec rekrutující se převážně realizacemi ve veřejném prostoru ( např. pamětní deska J.Skály a K.Kryla) Ve své tvorbě je zaměřen na filosofii a sociální postavení člověka ve společnosti. Ve svých nových pracech se zabývá úhlem pohledu, možnostmi a vnímáním reality v průběhu života, ovlivněným životní zkušeností. Společným jmenovatelem jeho tvorby je proměna alter ega a jeho blízkého světa v čase. Paralelním proudem jsou dekonstrukce osobních, nebo veřejných prostorů a sochařské variace věcí a jejich stavění do kontrastních rolí.

Libuše Vendlová

Absolventka AVU (grafika 2 prof. V. Kokolii, stáž na VŠUP v ateliéru Módní tvorby doc. J. Ťapťucha) se zájmem o analytickou psychologii nejčastěji zobrazuje osobní příběhy. Používá autentické detaily a útržky zážitků, které skládáním do větších celků vytvářejí osobitý obraz situace. Vyjadřuje se kresbou, malbou, řezaným papírem i tvorbou oděvů.


RE-PREZENTACE DOBRA

25. 9. - 19. 10. 2014 | út - ne 15.00 - 19.00
Trafo Gallery, Kurta Konráda 1, Praha 9 - Libeň

Vystavující: Barbora Bálková, Jindřich Červenák, Zdeněk Daněk, Jan Jírovec, Radek Macke, Patrik Proško, Libuše Vendlová

Vernisáž proběhne 25. září za hudebního doprovodu Davida Reichelta.

začátek: 18.00
vstup: zdarma

RE-PREZENTACE DOBRA
RE-PREZENTACE DOBRA

PhatBeatz k tématu: 

Komentáře

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování