Wossví (megademo) od Prago Union

Nevydaná (2009)

beat: Kato
rýmy: Def

Info: www.phatbeatz.cz/prago-union-metronom