Eliška Jakubíčková - Viděl jsem

px

Report z vernisáže výstavy Elišky Jakubíčkové v prostoru Galerie Trafačka s názvem Viděl jsem. Čas k návštěvě je do úterý 2. prosince. V pátek pak proběhne mikulášská rozlučka s Trafačkou.

Monumentální gestická malba má svoji Skyllu a Charybdu: strnutí u samotného gesta a bezobsažnosti. Eliška Jakubíčková těmi úskalími proplouvá jako Argó. Snad ani to pírko na hladině nezůstává. Spojuje energickou jistotu malířského gesta s momenty hledání a formulace. Hledá z hloubi, po chvíli nabírá jasný směr, a hledání stává se rozhodným. Svá témata nazírá zblízka, poté se oddaluje a nachází potřebný odstup. Propojení s vlastním středem, koncentrovanost a prožitek sledovaného jevu neslouží primárně její osobní sebereflexi.

Ohromná plátna, jejichž suverénní monumentální kaligrafie by vizuálně vystačila sama o sobě, jsou nositeli ještě dalšího rozměru. Tím je význam, sdělení. Eliščino nejnovější téma je staré: Zjevení sv. Jana. Po knize Zjevení sáhla po té, co stojíc před Trafačkou, uvědomila si přítomnost zjevení jiného: Viděla jsem praještěra na střeše Harfy.
pozn.: Harfa, tzv. „galerie“, je ve skutečnosti jeden z novodobých rájů, nákupní centrum bezprostředně vedle Galerie Trafačka

A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce: pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou; hlavy koňů byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou – ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam – usmrtili třetinu lidí. A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat. Zj 9, 17-20

Jan sděluje, co viděl. Eliška to nemaluje v očekávání konce ani budoucnosti. Ty se stále dějí. S odvahou maluje tolikrát vykládané téma, tady a teď.


Eliška Jakubíčková, Mgr. akad. mal.

Eliška Jakubíčková absolvovala AVU v Praze (J. Načeradský, Z. Beran) v roce 1993. Vystavuje od r. 1991. V r. 2003 byla vybrána mezi zástupce aktuální expresivní tendence v malbě na výstavě Perfect Tense – Malba dnes v Jízdárně Pražského hradu. Její tvorba je zastoupena ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze.

Studia

 • 1987 - 1993 . Akademie výtvarných umění v Praze
 • 1990 - 1992 . Atelier figurální a monumentální malby - prof. Jiří Načeradský
 • 1992 - 1993 . Malířský atelier - prof. Zdeněk Beran
 • 1974 - 1979 . Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Samostatné výstavy /výběr/

 • 2014 . Obzor, Městský dům Zbraslav, Výstavní síň, Praha
 • 2013 . Mnohá přání, Výstavní sál, Emauzské opatství, Praha
 • 2013 . Galerie prostor 228, Liberec
 • 2013 . Blízkost, Galerie U Klicperů, Klicperovo divadlo, Hradec Králové
 • 2011 . Rodina v zahradě, Galerie Sbor českých bratří, Mladá Boleslav
 • 2011 . Jako lilie polní, Emauzské opatství, Výstavní sál, Praha
 • 2011 . Jsme, Výstavní sál Pod Věží, Třeboň
 • 2010 . MY, Galerie Nová síň, Praha
 • 2009 . Výstavní síň Divadla O. Nedbala, Tábor
 • 2009 . Ves, Galerie Jídelna, Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa
 • 2008 . Otroci a kytky, Galerie Nová síň, Praha
 • 2007 . Dobré dny, Galerie XXL, Louny
 • 2007 . Tváří v tvář, Galerie Doubner, Praha
 • 2007 . Divadlo Viola, Praha
 • 2004 . Na cestě, Opatství Emauzy, Divadelní sál, Praha
 • 2003 . Boj, Galerie Atrium na Žižkově, Praha
 • 2000 . Galerie bratří Čapků, Praha
 • 1999 . Muzeum policie, bývalý augustiniánský klášter na Karlově, Praha
 • 1996 . Galerie AVU, Praha
 • 1995 . Vně a uvnitř, kostel Emauzy, Praha

Společné výstavy /výběr/

 • 2014 . Wail of silence, Hala Radlická, Praha
 • 2014 . Banzai Mistře!, Galerie města Blanska, Blansko
 • 2013 . Open Doors, Portas Abertas, Portugalsko
 • 2012 . Umělci archivu, Malá věž, DOX, Praha
 • 2009 . Načeradského jedenáctka, Galerie Dolmen-Opatovická, Praha
 • 2008 . Defenestrace, Novoměstská radnice, Praha
 • 2006 . Spřízněni..., Národní galerie-Veletržní palác, Praha
 • 2006 . Krásný nový svět, Galerie U dobrého pastýře, Brno
 • 2005 . Místa paměti, Galerie Šternberk a Galerie G, Olomouc
 • 2003 . Perfect Tense-malba dnes, Jízdárna Pražského hradu, Praha
 • 2002 . Výstava uskutečněná Nadací Jana & Milan Jelinek, Naples, USA
 • 1999 . Neplánované spojení, Galerie Mánes, Praha
 • 1994 . Restaurace Galerie Mánes, Praha
 • 1994 . Velký formát, Jízdárna zámku Valtice, Valtice
 • 1994 . Mladí umělci z pražské AVU, Kunstmuzeum Ehrendorf, Dusseldorf, Německo
 • 1993 . Diplomanti AVU, Karolinum, Praha
 • 1992 . Několik českých malířů, Lund, Švédsko
 • 1991 . Studenti AVU, Dům u Hybernů, Praha

Zastoupení ve sbírkách

 • Sbírka moderního a současného umění Národní galerie v Praze
 • sbírka Jana & Milan Jelinek
 • další sbírky soukromé i veřejné v České republice a dalších zemích

ELIŠKA JAKUBÍČKOVÁ: VIDĚL JSEM

18. 11. - 2. 12. 2014
Trafo Gallery, Kurta Konráda 1, Praha 9 - Vysočany

Vystavující: Eliška Jakubčíková
Kurátor: Lucie Šiklová
Hudba: Hlas Kontra Bas (Ridina Ahmedová a Petr Tichý)

ELIŠKA JAKUBÍČKOVÁ: VIDĚL JSEM
Eliška Jakubíčková: Viděl jsem - Trafačka, Praha (18.11.2014) | foto © Pascal

 • 141118_Trafacka_01
  141118_Trafacka_01
 • 141118_Trafacka_02
  141118_Trafacka_02
 • 141118_Trafacka_03
  141118_Trafacka_03
 • 141118_Trafacka_04
  141118_Trafacka_04
 • 141118_Trafacka_05
  141118_Trafacka_05
 • 141118_Trafacka_06
  141118_Trafacka_06
 • 141118_Trafacka_07
  141118_Trafacka_07
 • 141118_Trafacka_08
  141118_Trafacka_08
 • 141118_Trafacka_09
  141118_Trafacka_09
 • 141118_Trafacka_10
  141118_Trafacka_10
 • 141118_Trafacka_11
  141118_Trafacka_11
 • 141118_Trafacka_12
  141118_Trafacka_12
 • 141118_Trafacka_13
  141118_Trafacka_13
 • 141118_Trafacka_14
  141118_Trafacka_14
 • 141118_Trafacka_15
  141118_Trafacka_15
 • 141118_Trafacka_16
  141118_Trafacka_16
 • 141118_Trafacka_17
  141118_Trafacka_17
 • 141118_Trafacka_18
  141118_Trafacka_18
 • 141118_Trafacka_19
  141118_Trafacka_19
 • 141118_Trafacka_20
  141118_Trafacka_20
 • 141118_Trafacka_21
  141118_Trafacka_21
 • 141118_Trafacka_22
  141118_Trafacka_22
 • 141118_Trafacka_23
  141118_Trafacka_23
 • 141118_Trafacka_24
  141118_Trafacka_24
 • 141118_Trafacka_25
  141118_Trafacka_25
 • 141118_Trafacka_26
  141118_Trafacka_26
 • 141118_Trafacka_27
  141118_Trafacka_27
 • 141118_Trafacka_28
  141118_Trafacka_28
 • 141118_Trafacka_29
  141118_Trafacka_29
 • 141118_Trafacka_30
  141118_Trafacka_30
 • 141118_Trafacka_31
  141118_Trafacka_31
 • 141118_Trafacka_32
  141118_Trafacka_32
 • 141118_Trafacka_33
  141118_Trafacka_33
 • 141118_Trafacka_34
  141118_Trafacka_34
 • 141118_Trafacka_35
  141118_Trafacka_35
 • 141118_Trafacka_36
  141118_Trafacka_36
 • 141118_Trafacka_37
  141118_Trafacka_37
 • 141118_Trafacka_38
  141118_Trafacka_38
 • 141118_Trafacka_39
  141118_Trafacka_39
 • 141118_Trafacka_40
  141118_Trafacka_40
 • 141118_Trafacka_41
  141118_Trafacka_41
 • 141118_Trafacka_42
  141118_Trafacka_42
 • 141118_Trafacka_43
  141118_Trafacka_43
 • 141118_Trafacka_44
  141118_Trafacka_44
 • 141118_Trafacka_45
  141118_Trafacka_45

Komentáře

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování