EXPO 2010 - Metropolis / Shanghai

px

Od konce roku 2009 makaj kluci na expozici pro EXPO 2010 Metropolis! Objekty jsou již v Šanghaji a Vy máte možnost zkontrolovat něco z kuchyně pánů stojících za projektem: Cryptic 257, Masker, Pasta, Point, Scarf, Tron. Za chvilku tedy v Číně a pak podzimní překvapení v Praze!

Street art a graffiti je pro společnost na celém světě poměrně dobře čitelný, jasný a zřetelný umělecký projev a to i bez hlubší znalosti výtvarného umění. Díky tomu získává snadno své fanoušky i bez znalostí jazyka, politické situace či jiných souvislostí a to hlavně pro svou vizuální útočivost a výstižnost, umocněnou místy, kde se nečekaně vyskytuje nebo která neobvykle a často i vtipně dotváří.

Na základě tématu celé mezinárodní výstavy Expo 2010 Lepší město – lepší život a motta samotného českého pavilonu – Plody civilizace jsme se zaměřili na nám přirozeně nejbližší vizi, zobrazení města existujícího v našich představách. Ideální krok byl zbořit v očích návštěvníků galerijní prostor o čtyřech stěnách a nahradit jej zhmotnělým graffiti v neobvyklém městském prostředí. Vznikla tak fantaskní vize budoucnosti, která ve svých kořenech zároveň lpí na neodmyslitelných architektonických prvcích českých měst, dotvářející jeho osobitý ráz.

V prostoru Multimedia Hall českého pavilonu o rozměrech 9x10m postavíme malou městskou koláž. Do prostoru budete vstupovat kolem cihlové stěny a mostní konstrukce rovnou do vestibulu pražského metra s typickými mramorovými stěnami, informačními cedulemi a graffomatem, automatem, který bude místo nápojů servírovat spreje a roušky.

Na podzemní instalaci navazuje surrealistická vize socialistických paneláků, kterou prorůstá barevná organická hmota – ničí jejich strukturu nebo je naopak drží dohromady? Působí jako hravý element a zároveň jako děsivý městský červ, prožírající vnitřnosti města.

Nevyhnutelným prvkem, který utvářel celkovou instalaci v prostoru, se stala časosběrná videomontáž sledující proměnu prostředí v toku doby, která určuje celému galerijnímu/městskému prostoru jednotnou atmosféru prostřednictvím ruchů a šumů městského života, jako jsou např. zvuky dopravních prostředků přes pokladny v obchodech, ptačí zpěv až po spláchnutí záchodu.

Vedle zkázu dokumentující projekce na nás z výšky shlíží shluky mrakodrapů, které ve svých tvarech vytvářejí majestátní nápis TRON. Působivou světelnou instalaci dotváří proměnlivé blikající nápisy, připomínající futuristickou vizi měst.

Za vysokopodlažními budovami na nás čeká návštěva cukrárny plné atypických sladkostí s estetikou ve stylu 60. let a na motivy Karlíkovi továrny na čokoládu od Tima Burtona, působící na hranici umění a kýče.

Posledním výstavním objektem je zmenšenina panelového domu o třech patrech, kde můžeme jednou ze stěn pozorovat životní epizody surreálných postaviček, které jednotlivá patra obývají.

Výstava street artu a graffiti si pohrává s měřítky, realitou a sněním. V kontrastu s tradičními prvky české historie a architektury spolu se soudobým minimalisticky čistým designem interiéru českého pavilonu Expa v Šanghaji 2010 se bude vyjímat.

V průběhu výstavy budou umělci před budovou pavilonu naživo malovat na venkovní panelovou stěnu o šíři 10m.

Výstavu doprovází bohatý katalog, který blíže představuje jednotlivé autory.


METROPOLIS
doprovodný program českého pavilonu EXPA 2010
1.-20.6.2010
Shanghai
, Čína

Vystavující: Cryptic 257, Masker, Pasta, Point, Skarf, Tron
Kurátor: Blanka Čermáková

CRYPTIC 257 (*1982)

je umělec, jehož práci asi nejvýstižněji popisuje věta: „To podstatné se děje venku.“ Ať už budeme v jeho případě hovořit o překonání hranic graffiti nebo o street artu, či umění ve veřejném prostoru, veškeré tyto škatulky se při „bližším ohledání“ jeho děl stanou zbytečnými a omezujícími. Důvtip, vnímavost a bystrost, s nimiž zasahuje do našeho společného veřejného prostoru a jemnými nuancemi přetváří to, co považujeme za obvyklé v nevšední. Zdánlivě jednoduché nápady mají silné vyznění, v nichž nechybí ironie, humor a nevtíravý příběh. Nejdůležitější je ale svoboda a jistý druh pokory, s nimiž k přetvářenému přistupuje.

POINT (*1978)

aka Cakes prošel dvěma pražskými vysokými uměleckými školami, zcestoval graffiti festivaly např. v Berlíně, Moskvě, Manchesteru, Amsterdamu či Gothebourgu. V roce 2008 uspořádal velkorysý mezinárodní festival streetartu a graffiti v Čechách s názvem NAMES (www.namesfest.net). Patří k legendám české scény (DSK crew). Zabývá se nejen klasickým graffiti s talentem pro dynamické, barevně hravé kompozice, ale tvoří i streetartové objekty rozličných formátů, nebojí se experimentovat a úspěšně tak posouvá hranice oboru. Rozmáchlý graffiti styl zredukoval na plátně na soustředěný minimalistický projev v duchu Pieta Mondriana. Jeho tvorba se v posledních letech přesunula z části do galerií, zasahovat do městského prostoru ovšem nepřestal. Mezi nezapomenutelné práce patří Pomník obětem graffiti, který v roce 2007 umístil na jednom z frekventovaných míst Prahy, 3D sošky tzv. pointíků (barevných dráčků složených z písmen POINT) na římsách desítek budov a bezpočet barevných pieců po celé ČR.
www.onepoint.cz

MASKER (*1981)

je malíř a kreslíř, který svoje figury a malířské techniky přenáší do streetartu a techniky streetartu zpátky do malby. Absolvoval ateliér malby u Doc. V. Skrepla na Akademii výtvarných umění v Praze a stáže v Londýně a New Yorku. Jeho šedomodré monumentální obrazy obvykle nepostrádají růžové plačící postavičky, lehce erotické výjevy nebo popisují absurdní situace mezilidských vztahů. Zjednodušenou ilustrativní kresbou zhmotňuje svůj sarkastický pohled na civilizaci a její zlozvyky. Velkoformátové malby na stěny a stropy přenáší na plátna a naopak. Mezi jeho nejvýraznější práce patří strop barokního zámku v českých Třebešicích, několikametrová černobílá malba na cihlové stěně v Londýně nebo autorská kniha Fax you vydaná na faxovém papíře v limitované edici. Okrajově se věnuje videu a 3D objektům.
www.masker1.net

PASTA (*1979)

patří k průkopníkům české streetartové scény, působí jako vydavatel a šéfredaktor jediného českého streetart-graffiti magazínu Clique. Podílel se na vzniku první české knihy mapující vývoj graffiti v Čechách – In Graffiti We Trust. Ulice zdobí sítotisky, samolepkami, záplavou plakátů s výraznými texty a subvertisingem.

Jak už je ale pro jeho generaci typické, neomezuje se pouze na intervenci v městském prostoru a jeho mobiliáři a s úplnou samozřejmostí vstupuje do galerií a klasických uměleckých disciplín. Vytváří čistý grafický styl s kořeny v americkém pop-artu a reklamy 60. let, jeho práce odkazuje na Andyho Warhola, Roye Lichtensteina, či Claese Oldenburga. Neodlučitelnou součástí jeho děl je časté zobrazování tuby pasty v různých „životních“ situacích. V poslední době baví sebe a návštěvníky klubů jako dj, krátce měl s Pointem vlastní radiový pořad o české graffiti scéně. Nepravidelně navrhuje oblečení a design výrobků.
www.pastaoner.cz

TRON (*1978)

patří k expresivnější vlně českých (pražských) writerů s velkým množstvím realizací. Věnuje se nespočetnému množství grafických činností časopisem Rooftop, Free Magazine a Upstream počínaje přes vizuály festivalů, knih, obalů CD hudebních skupin, webdesign, tvorbu vlastních fontů až po design plakátů a pozvánek kulturních akcí. Mezi grafické projekty za poslední dobu patří např.: Names festival, Kick the shit! Bitch!, OBR, Festival otrlého diváka pro kino Aero, IFP, vizuály pro label Bigg Boss apod. Kromě počítačové grafiky se věnuje také kresbě a airbrushi. Svou pestrou imaginaci přenáší do graffiti a vizuálních efektů. Člen CAP, NUTS, DSK a TOYZ!
www.834.cz

SKARF (*1977)

vystudoval pražskou Filmovou akademii múzických umění v oboru animované tvorby a hrané režie, je známý jako tvůrce krátkých filmů, TV znělek a hudebních videoklipů, za které pravidelně úspěšně sbírá různá ocenění. Jeho animátorský talent je snadno rozpoznatelný a vychází v mnoha případech z jeho streetartových kořenů. Tento osobitý režisér (animátor, výtvarník) patří mezi první graffiťáky v Čechách a byl mimo jiné členem oblíbené české hip-hopové skupiny WWW. Působil několik let jako vedoucí Dílny experimentálního filmu na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze.
www.vimeo.com/user578549/videos

Tato skupina umělců, která se učila na ulici, pro mnohé překvapivě absolvovala přední české vysoké umělecké školy, studovala v zahraničí a postupem času vystavovala v mnoha českých i zahraničních galeriích a na festivalech umění. Patří dnes mezi nejaktivnější výtvarníky v oboru.

Blanka Čermáková (*1979)

pracuje od roku 2006 na Akademii výtvarných umění v Praze jako kurátor a fundraiser. Je členem o. s. Trafačka, které spravuje alternativní výstavní a rezidenční prostor v pražských Vysočanech (www.trafacka.net). Kromě pravidelných výročních skupinových výstav Diplomanti v Národní galerii v Praze se podílela např. na realizaci Mezinárodního streetart a graffiti festivalu NAMES (www.namesfest.net), který se odehrál v Praze roku 2008.

EXPO 2010 - Metropolis - Cryptic 257, Masker, Pasta, Point, Scarf, Tron

 • EXPO_2010_01
  EXPO_2010_01
 • EXPO_2010_02
  EXPO_2010_02
 • EXPO_2010_03
  EXPO_2010_03
 • EXPO_2010_04
  EXPO_2010_04
 • EXPO_2010_05
  EXPO_2010_05
 • EXPO_2010_06
  EXPO_2010_06
 • EXPO_2010_07
  EXPO_2010_07
 • EXPO_2010_08
  EXPO_2010_08
 • EXPO_2010_09
  EXPO_2010_09
 • EXPO_2010_10
  EXPO_2010_10
 • EXPO_2010_11
  EXPO_2010_11
 • EXPO_2010_12
  EXPO_2010_12
 • EXPO_2010_13
  EXPO_2010_13
 • EXPO_2010_14
  EXPO_2010_14
 • EXPO_2010_15
  EXPO_2010_15
 • EXPO_2010_16
  EXPO_2010_16
 • EXPO_2010_17
  EXPO_2010_17
 • EXPO_2010_18
  EXPO_2010_18
 • EXPO_2010_19
  EXPO_2010_19
 • EXPO_2010_20
  EXPO_2010_20
 • EXPO_2010_21
  EXPO_2010_21
 • EXPO_2010_22
  EXPO_2010_22
 • EXPO_2010_23
  EXPO_2010_23
 • EXPO_2010_24
  EXPO_2010_24
 • EXPO_2010_26
  EXPO_2010_26
 • EXPO_2010_27
  EXPO_2010_27
 • EXPO_2010_29
  EXPO_2010_29
 • EXPO_2010_30
  EXPO_2010_30
 • EXPO_2010_31
  EXPO_2010_31
 • EXPO_2010_32
  EXPO_2010_32
 • EXPO_2010_33
  EXPO_2010_33
 • EXPO_2010_34
  EXPO_2010_34

Komentáře

EXPO

Já myslím že Expo má být jakousi ukázkou kultur v ostatních zemích,ne jen v té pořadatelské...že vám v Číně nebudou ukazovat fotky a videa mučených lidí,které se režimu nehodí je snad nad slunce jasné....Takže co se týče Expa a naší prezentace...Na to že je pod tím vším podepsáno tolik lidí,tak ten výsledek mě nějak nezaujal....Ale neříkám,že je to špatné....Jen jsem čekal od takových mazáků víc....Ale to může být jen absencí více fotek....Každopádně klukům fandím
!

Teď se tu sedjou všichni

Teď se tu sedjou všichni znalci politiky a zahraniční etnografie aby na phatbeatz fóru vyřešili všechny světové problémy.Demence.. //

Souhlas

pod tohle se podepisuju....

Viz GraffBeatz - Praha 6

Viz GraffBeatz - Praha 6 Koridor - part1 fota č.19 a 20.

jo kazdopadne kluci drzim

jo kazdopadne kluci drzim palce at ma Shangaji Metropolis kladne ohlasy

Tak oni se porušují

Tak oni se porušují lidská práva i v ČR (samozřejmě ne tak masivně jako v Číně) a vlastně takové případy najdeš všude po světě..takže příští výstava bude asi v Grónsku))

pane kamile, kluci

pane kamile, kluci strytartoví z velké Prahe mají na svou fame právo, mají nepopiratelný talent a jak je vidět, tak nejen na kecání.
nevím, jestli někde řekli, že se chystají do politiky, na diplomatickou misi nebo do lidskoprávního sektoru, faktem je, že se tam jedou prezentovat a co jako? nemají snad jezdit do země, kde se porušují lidská práva? co by tím kdo získal? ta hra, kterou bys tak rád viděl hrát kluky, se má odehrát na jiném písečku.. a mimochodem, kolik máme kdo doma výrobků made in china a čí ruce je vyráběly?

dodku, jestli je znáš, tak se jich zeptej, až budou zpátky, kdo jiný se ti k tomu má vyjadřovat? ale myslím, že když si přečteš jejich portréty, napadne tě, že nejsou asi úplně nevzdělaní a vědí, co se v číně děje. lidská práva (a speciálně v čín) řeším taky, ale proč tě napadlo, že "svou aktivitou podporují místní režim, který vraždí členy čínské opozice"? tomu moc nerozumím..

spíš je to jakási

spíš je to jakási reklamní atrakce...používá to jazyk reklamních věcí....kvalitou je to tak na urovni reklam...výdělkem jistě také....koho baví reklama...

...

...myslím že kluci strytartoví z velké Prahe si jedou svuj osobní fejm a budují svou mezinárodní roky prověřenou značku a dál než za svůj nos si nevidí.. streetart je bohužel v čechách jen reklama sebe samého.. a náké poselství nebo názor tam není ani náznakem.. tudíž pochybuji že se nad porušováním čehokoliv v číně kluci vůbec pozastavili.

Ahoj. Trochu sleduju práci

Ahoj. Trochu sleduju práci kluků a něco mám hodně rád, nicméně bych se chtěl zeptat co si kluci myslí o porušování lidských práv v Číně a jestli si nemyslí, že svou aktivitou podporují místní režim, který vraždí členy čínské opozice.
Budu velmi rád, když se jeden z vás k mému dotazu vyjádří.
Dík Dodek

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování