Michal Cimala - ECSTASY

px

Michal Cimala představuje na výstavě Ecstasy cyklus 60ti soch malých formátů, na kterém pracoval poslední dva roky. V Praze jej vystaví po říjnové předpremiéře v NYC. Mutace do neidentifikovatelných tvarů, které z hlav chaoticky vyrůstají, či do nich naopak vrůstají, působí překvapivě harmonicky. Jen málo hlav má silně expresivní výraz, spíše z nich vyzařuje soustředěný klid. V celku, bez zjevného řádu poskládané na sochařském regálu, působí plastiky téměř jako „terakotová armáda“ paralelní současnosti či daleké budoucnosti. Každý jednotlivý charakter má svůj příběh, hraje konkrétní roli v komplikované hře.

V posledních několika letech se Michal Cimala věnoval zejména malbě, kterou kombinoval s koláží, experimentoval s nalepováním různých materiálů a předmětů na povrch obrazu. Pro někoho mohla být tato malířská perioda v Cimalově díle překvapením, mimo jiné i proto, že v předcházejících letech se na výstavách představil především jako sochař; respektive jako autor neobvyklých objektů, v nichž často spojoval nalezené předměty s vlastními vymodelovanými tvary.

Již na výstavě Kurta Konráda 1 (Brusel 2014) se poprvé objevila busta Hyperlobotomie - Messerschmidt, dílo ze kterého následně vykrystalizovalo klíčové téma výstavy Extáze, která je opět sochařská. Efekt, kterého Cimala dosáhl rozřezáním sádrového odlitku busty rakouského sochaře 18. století Franze Xavera Messerschmidta, jej dovedl až k modelování vlastních hlav, jež následně rozřezal či jinak zdeformoval. Messerschmidt však nebyl jedinou inspirací, kterou v nových plastikách Michala Cimaly nalézáme. Vývojovou linku bychom mohli vést až k římským patricijským portrétům, které byly často výrazně naturalistické a v některých ohledech se mohly blížit karikatuře. Známé jsou i karikované tváře na studijních kresbách Leonarda da Vinciho či obrazech Giuseppa Arcimbolda. Některé z nových plastik mohou připomenout i kubistická díla Otto Gutfreunda, především potrét Viky z roku 1912.

Pouhé rozřezání a následné znovusestavení však znamenalo jen jednu z možností, které téma busty pro Michala Cimalu otevřelo. Ještě častěji pracoval s motivem plastového sáčku, který je tesně přitažen k tváři a vytváří tak efekt jakési roušky, která pouze naznačuje rysy tváře, ale skrývá její pravou identitu. I v tomto ohledu bychom nalezli řadu odkazů k dějinám umění. Motiv tváře zakryté rouškou či závojem byl mezi sochaři tradičně jedním z významných témat, jehož zpracování ukazovalo umělcovo mistrovství. Často citovaným příkladem bývá plastika Giuseppa Sanmartiniho Zahalený Kristus z roku 1753. Stejně tak mohou divákovi připomenout voskové plastiky italského sochařa Medarda Rossa, například busta Ecce Puer z roku 1906. Tajemství, které se skrývá pod rouškou, je však v Cimalově interpretaci temné a zraňující, často přímo odkazuje k fetišistické sexualitě, například v dílech Actress of David Lynch nebo Blind Terrorist. Odkaz k Lynchovi není náhodný, jeho poetika a imaginace Cimalu poutá již od 90. let. Možná právě odsud vzešel i motiv masky a její postupné přeměny. Mutace do neidentifikovatelných tvarů, které z hlav chaoticky vyrůstají, či do nich naopak vrůstají, působí překvapivě harmonicky. Jen málo hlav má silně expresivní výraz, spíše z nich vyzařuje soustředěný klid. V celku, bez zjevného řádu poskládané na sochařském regálu, působí plastiky téměř jako „terakotová armáda“ paralelní současnosti či daleké budoucnosti. Každý jednotlivý charakter má svůj příběh, hraje konkrétní roli v komplikované hře.

Stejně jako jsou pro Cimalu důležité pokusy s formou, jsou významné i experimenty s materiály, do kterých jsou vymodelované plastiky odlity. Od patinované sádry přes bronz, hliník, keramiku a transparentní plasty, po měď či terakotu. V jednom díle se často setkávají i různé materiály, v některých případech se jedná o již existující výrobky, například hard disc nebo nabíječka. V některých případech reprodukce děl zkreslují jejich reálný formát. Busty, jako například Cyberpunk philosopher nebo Musician, se zdají být větší, než ve skutečnosti jsou. V tomto směru, tedy ve hře s formáty, možná může pokračovat Cimalovo další zkoumání. Zdá se, že Cimalův návrat k soše bude trvalejšího charakteru a že je opět na počátku dlouhé a rozmanité tvůrčí cesty, cesty, jejíž slepé uličky či cíle nemá smysl předjímat.


MICHAL CIMALA: ECSTASY

5. 11. - 2. 12. 2015
Trafo Gallery - ExPost, Příčná 668/1, Praha 1 - Nové Město

Vystavuje: Michal Cimala

Když někdo dělá jen jednu věc, nekombinuje to s ničím jiným, tedy netříští energii, výsledek se dostaví zřejmě dřív. Na druhou stranu, já jsem nikdy netíhnul k tomu, dobrat se co nejdřív čehosi vycizelovanýho, finálního. Michal Cimala (2011)

Michal Cimala - Ecstasy

Michal Cimala: Ecstasy - Trafo Gallery, Praha (5.11.2015) | foto © Michal Ureš (Trafačka), Štěpán Tůma, Tacud

 • 151105_Cimala_01
  151105_Cimala_01
 • 151105_Cimala_02
  151105_Cimala_02
 • 151105_Cimala_03
  151105_Cimala_03
 • 151105_Cimala_04
  151105_Cimala_04
 • 151105_Cimala_05
  151105_Cimala_05
 • 151105_Cimala_06
  151105_Cimala_06
 • 151105_Cimala_07
  151105_Cimala_07
 • 151105_Cimala_08
  151105_Cimala_08
 • 151105_Cimala_09
  151105_Cimala_09
 • 151105_Cimala_10
  151105_Cimala_10
 • 151105_Cimala_11
  151105_Cimala_11
 • 151105_Cimala_12
  151105_Cimala_12
 • 151105_Cimala_13
  151105_Cimala_13
 • 151105_Cimala_14
  151105_Cimala_14
 • 151105_Cimala_15
  151105_Cimala_15
 • 151105_Cimala_16
  151105_Cimala_16
 • 151105_Cimala_17
  151105_Cimala_17
 • 151105_Cimala_18
  151105_Cimala_18
 • 151105_Cimala_19
  151105_Cimala_19
 • 151105_Cimala_20
  151105_Cimala_20
 • 151105_Cimala_21
  151105_Cimala_21
 • 151105_Cimala_22
  151105_Cimala_22
 • 151105_Cimala_23
  151105_Cimala_23
 • 151105_Cimala_24
  151105_Cimala_24
 • 151105_Cimala_25
  151105_Cimala_25
 • 151105_Cimala_26
  151105_Cimala_26
 • 151105_Cimala_27
  151105_Cimala_27
 • 151105_Cimala_28
  151105_Cimala_28
 • 151105_Cimala_29
  151105_Cimala_29
 • 151105_Cimala_30
  151105_Cimala_30
 • 151105_Cimala_31
  151105_Cimala_31
 • 151105_Cimala_32
  151105_Cimala_32
 • 151105_Cimala_33
  151105_Cimala_33
 • 151105_Cimala_34
  151105_Cimala_34
 • 151105_Cimala_35
  151105_Cimala_35
 • 151105_Cimala_36
  151105_Cimala_36
 • 151105_Cimala_37
  151105_Cimala_37
 • 151105_Cimala_38
  151105_Cimala_38
 • 151105_Cimala_39
  151105_Cimala_39
 • 151105_Cimala_40
  151105_Cimala_40
 • 151105_Cimala_41
  151105_Cimala_41
 • 151105_Cimala_42
  151105_Cimala_42
 • 151105_Cimala_43
  151105_Cimala_43
 • 151105_Cimala_44
  151105_Cimala_44
 • 151105_Cimala_45
  151105_Cimala_45
 • 151105_Cimala_46
  151105_Cimala_46
 • 151105_Cimala_47
  151105_Cimala_47
 • 151105_Cimala_48
  151105_Cimala_48
 • 151105_Cimala_49
  151105_Cimala_49
 • 151105_Cimala_50
  151105_Cimala_50
 • 151105_Cimala_51
  151105_Cimala_51
 • 151105_Cimala_52
  151105_Cimala_52
 • 151105_Cimala_53
  151105_Cimala_53
 • 151105_Cimala_54
  151105_Cimala_54
 • 151105_Cimala_55
  151105_Cimala_55
 • 151105_Cimala_56
  151105_Cimala_56
 • 151105_Cimala_57
  151105_Cimala_57
 • 151105_Cimala_58
  151105_Cimala_58
 • 151105_Cimala_59
  151105_Cimala_59
 • 151105_Cimala_60
  151105_Cimala_60
 • 151105_Cimala_61
  151105_Cimala_61
 • 151105_Cimala_62
  151105_Cimala_62
 • 151105_Cimala_63
  151105_Cimala_63
 • 151105_Cimala_64
  151105_Cimala_64
 • 151105_Cimala_65
  151105_Cimala_65
 • 151105_Cimala_66
  151105_Cimala_66
 • 151105_Cimala_67
  151105_Cimala_67
 • 151105_Cimala_68
  151105_Cimala_68
 • 151105_Cimala_69
  151105_Cimala_69
 • 151105_Cimala_70
  151105_Cimala_70
 • 151105_Cimala_71
  151105_Cimala_71
 • 151105_Cimala_72
  151105_Cimala_72
 • 151106_Cimala_01
  151106_Cimala_01
 • 151106_Cimala_02
  151106_Cimala_02
 • 151106_Cimala_03
  151106_Cimala_03
 • 151106_Cimala_04
  151106_Cimala_04
 • 151106_Cimala_05
  151106_Cimala_05
 • 151106_Cimala_06
  151106_Cimala_06
 • 151111_Cimala_01
  151111_Cimala_01
 • 151111_Cimala_02
  151111_Cimala_02
 • 151111_Cimala_03
  151111_Cimala_03
 • 151111_Cimala_04
  151111_Cimala_04
 • 151111_Cimala_05
  151111_Cimala_05
 • 151111_Cimala_06
  151111_Cimala_06
 • 151111_Cimala_07
  151111_Cimala_07
 • 151111_Cimala_08
  151111_Cimala_08
 • 151111_Cimala_09
  151111_Cimala_09
 • 151111_Cimala_10
  151111_Cimala_10
 • 151111_Cimala_11
  151111_Cimala_11
 • 151111_Cimala_12
  151111_Cimala_12
 • 151111_Cimala_13
  151111_Cimala_13
 • 151111_Cimala_14
  151111_Cimala_14
 • 151111_Cimala_15
  151111_Cimala_15
 • 151111_Cimala_16
  151111_Cimala_16
 • 151111_Cimala_17
  151111_Cimala_17
 • 151111_Cimala_18
  151111_Cimala_18
 • 151111_Cimala_19
  151111_Cimala_19
 • 151111_Cimala_20
  151111_Cimala_20
 • 151111_Cimala_21
  151111_Cimala_21
 • 151111_Cimala_22
  151111_Cimala_22
 • 151111_Cimala_23
  151111_Cimala_23
 • 151111_Cimala_24
  151111_Cimala_24
 • 151111_Cimala_25
  151111_Cimala_25
 • 151111_Cimala_26
  151111_Cimala_26
 • 151111_Cimala_27
  151111_Cimala_27
 • 151111_Cimala_28
  151111_Cimala_28
 • 151111_Cimala_29
  151111_Cimala_29
 • 151111_Cimala_30
  151111_Cimala_30
 • 151111_Cimala_31
  151111_Cimala_31
 • 151111_Cimala_32
  151111_Cimala_32
 • 151111_Cimala_33
  151111_Cimala_33
 • 151111_Cimala_34
  151111_Cimala_34
 • 151111_Cimala_35
  151111_Cimala_35
 • 151111_Cimala_36
  151111_Cimala_36
 • 151111_Cimala_37
  151111_Cimala_37
 • 151111_Cimala_38
  151111_Cimala_38
 • 151111_Cimala_39
  151111_Cimala_39
 • 151111_Cimala_40
  151111_Cimala_40
 • 151111_Cimala_41
  151111_Cimala_41

Komentáře

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování