Graffiti Boom 08 - Cheb / ABC2 - Pavel Šebek, Petr Emptych

px

V rámci festivalu Graffiti Boom 08 odstartovala 30. června výstava ABC2 s Pavlem Šebkem a Petrem Emtychem. Galerii výtvarného umění v Chebu můžete následně návštívit až do 3. září 2017.

Pavel Šebek

Výpravám do prostředí železnice se Pavel Šebek (1989) věnuje od dětství. Jsou pro něj únikem z každodenní jednotvárnosti naplněným vzpomínkami na dětství a tehdejší hry s mincemi položenými na kolej před blížícím se vlakem. Krajina železnic mu má co nabídnout i dnes. V tomto neutrálním prostoru nalézá svobodu, klid i inspirační zdroje. Vizuální zajímavost dokáže objevit i ve zcela nečekaných souvislostech. Černá zeď plná opálených puchýřů je stopou, kterou zde zanechali sběrači kovů, když opalovali bužírky nahromaděných drátů a kabelů. Špínu usazenou v kamenech podél kolejiště můžeme vnímat i jako záznam času, zapsaný do krajiny: špína jdoucí s lidstvem a technikou, špína, která se dá smýt, překrýt, zároveň ale zůstává trvale přítomna jako odvrácená strana pokroku.

Pohyb po trati má svá pravidla, stejně jako řád, podle kterého se zde vše odehrává. Obdobný přístup nacházíme v autorově tvorbě i sériích obrazů, odkazujících na tyto principy. Vymezený pohyb v prostoru je zaznamenán do podoby cest, tratí, měst – je obraznou mapou redukovanou na samý základ. Kartograficky pojaté systémy spletitých čar městských aglomerací se dostávají s každým zvětšením do zřetelnějších obrysů. Už se nedíváme shora, stojíme na zemi a sledujeme konkrétní detaily. V matném prostoru kolejiště svítí ostré světlo návěstidla, rozpoznáváme výstroj trati i nápisy na barevných kontejnerech. Z těchto námětů autor vytváří technicistním způsobem elementární obrazové kompozice. Jejich strohá popisnost je úmyslně oproštěna od složitého šifrování. Plošné členění zobrazených motivů redukuje jejich podstatu na hranici abstrakce.

Obrazy na výstavě doplňují v roli exponátů reálné předměty z prostředí železnic, některé v původní podobě, jiné pozměněné a přetvořené. Podložky pražců a utrhané pečeti z nákladních vozů nalézal už jako kluk. Rozřezaná koženková sedačka má poukázat na žalostný stav železniční infrastruktury. Smyslem těchto artefaktů je evokovat atmosféru krajiny železnice, stejně jako přiblížit podobu těchto zvláštních věcí. Při pohledu na instalovaný brzdící klín je jasné, že každý pohyb má svou brzdnou dráhu, ale i každé rozjetí vyžaduje energii a to si Pavel Šebek uvědomuje dostatečně.

Petr Emtych

Tvorba Petra Emptycha (1986) je představena ve dvou polohách, svou povahou zcela odlišných. Na jedné straně jsou to invazivní akce ve veřejném prostoru, spadající do proudu současného výtvarného aktivismu, na straně druhé je to klasická ateliérová malba odrážející autorův zájem o strukturovanou malbu.

Typickým příkladem první skupiny jsou akce, spočívající v házení předmětů na plechové stěny průmyslových hal a tranzitních překladišť, které se na nich za pomocí silného magnetu samovolně přichycují. Vytváří tak specifickou výtvarnou kompozici na pozadí určeném barvou a strukturou fasády. Kloubí se zde provokativní technika malby s reakcí na výstavbu průmyslových zón. Tato kritika se odráží jednak v samotném aktu házení, tedy jakéhosi obrazného kamenovaní a pranýřování, tak i ve volbě předmětů. Jedná se totiž o nejrůznější odpadový materiál, což v sobě opět nese několik významů. Jednak tím symbolicky dehonestuje samotné stavby; odpadky jsou však zároveň svým způsobem umělecky recyklovány. A v neposlední řadě mají tyto předměty svůj estetický potenciál, spočívající v tvarové a materiálové pestrosti, jež vynikne v jejich kombinaci. Samotný proces tvorby připomíná gestickou malbu, v níž – podobně jako v Pollockově drippingu – hraje roli fyzický akt, záměr i náhoda, s níž autor musí počítat. Důležitý je i fakt, že jde o nenásilnou instalaci, která nemá žádné trvalé destruktivní následky.

Další soubor prací je spojen s venkovským prostředím. Emptycha zaujaly slisované balíky slámy zabalené do umělohmotných folií, které se po roce 1989 staly trvalou součástí zemědělské krajiny. Přistupuje k nim jak sochařsky, když z nich komponuje krajinné monumenty, tak i malířsky, když tyto sestavy dotváří barvou, prořezáváním folie apod., aby se tak uplatnily z dálkových pohledů.

Na všudypřítomnost reklamy reaguje intervencemi, při nichž rozmývá tisky na billboardech do abstraktních kompozic. Tyto práce mají blízko k alchymážím Ladislava Nováka, který rozpouštěním pomocí chemických látek interpretoval a dotvářel tištěné reprodukce obrazů. Emptych však pracuje v monumentálním měřítku. Jeho subverzivní atak proto vyžaduje důkladnou přípravu, aby výsledkem nebyl jen prostý akt destrukce, nýbrž nová kvalita, v níž pracuje s náhodou i fantazií. Zcela opačně postupuje při práci na závěsných obrazech, založených na kolážovitém nanášení silných olejových vrstev v různých barvách.

Vzniká tak bohatá struktura blízká sochařskému reliéfu. Přestože námět těchto obrazů není na první pohled zcela zřejmý, při delším zkoumání se v nich začnou zjevovat určité motivy odvozené z reality: v prostoru kanalizací, ulic a zchátralých staveb se objevují a mizí siluety postav, aniž bychom mohli poodhalit jejich identitu a poslání.


ABC2

30. 6. - 3. 9. 2017
Galerie výtvarného umění v Chebu, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 10/16, Cheb

Vystavují: Pavel Šebek, Petr Emptych
Kurátor: Jiří Gordon

Vernisáž 30. června v 17.00
Otevírací doba: út – ne, 10.00 – 17.00

ABC2 - Pavel Šebek, Petr Emptych

ABC2; Pavel Šebek, Petr Emptych - GAVU Cheb (7.2017) | foto © Jiří Gordon

 • DSC_0060
  DSC_0060
 • DSC_0062
  DSC_0062
 • DSC_0063
  DSC_0063
 • DSC_0064
  DSC_0064
 • DSC_0065
  DSC_0065
 • DSC_0066
  DSC_0066
 • DSC_0067
  DSC_0067
 • DSC_0069
  DSC_0069
 • DSC_0070
  DSC_0070
 • DSC_0071
  DSC_0071
 • DSC_0072
  DSC_0072
 • DSC_0073
  DSC_0073
 • DSC_0074
  DSC_0074
 • DSC_0075
  DSC_0075
 • DSC_0076
  DSC_0076
 • DSC_0078
  DSC_0078
 • DSC_0079
  DSC_0079
 • DSC_0081
  DSC_0081
 • DSC_0082
  DSC_0082
 • DSC_0083
  DSC_0083
 • DSC_0084_
  DSC_0084_
 • DSC_0085
  DSC_0085
 • DSC_0086
  DSC_0086
 • DSC_0088
  DSC_0088
 • DSC_0091
  DSC_0091
 • DSC_0093
  DSC_0093
 • DSC_0095
  DSC_0095
 • DSC_0096
  DSC_0096
 • DSC_0097
  DSC_0097
 • DSC_0098
  DSC_0098
 • DSC_0099
  DSC_0099
 • DSC_0100
  DSC_0100
 • DSC_0101
  DSC_0101
 • DSC_0103
  DSC_0103
 • DSC_0104
  DSC_0104
 • DSC_0107
  DSC_0107
 • DSC_0108
  DSC_0108
 • DSC_0109
  DSC_0109
 • DSC_0110
  DSC_0110
 • DSC_0114
  DSC_0114
 • DSC_0115
  DSC_0115
 • DSC_0116
  DSC_0116
 • DSC_0120
  DSC_0120
 • DSC_0124
  DSC_0124
 • DSC_0125
  DSC_0125
 • DSC_0126
  DSC_0126
 • DSC_0127
  DSC_0127
 • DSC_0131
  DSC_0131
 • DSC_0133
  DSC_0133
 • DSC_0134
  DSC_0134
 • DSC_0136
  DSC_0136

Komentáře

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování