Michal Škapa - BABYLON

px

Umělec Michal Škapa aka TRON, který přetavil svou graffiti minulost v nezaměnitelný styl ovlivněný "písmem ulice", se představuje v Galerii Villa Pellé dosud největší monografickou výstavou. Airbrushové obrazy, grafiky, a zejména překvapivé 3D realizace ve vile i v jejím okolí budete mít možnost vidět od 21. listopadu do 27. ledna 2019.

Nový projekt BABYLON vzniká opět ve spolupráci s kurátorem Radkem Wohlmuthem a navazuje tak autorské výstavy postupně rozvíjející příběhovou linku jeho tvorby. Těžiště předchozích projektů spočívalo především ve Škapově zaujetí písmem a postmoderním kódováním. BABYLON odkrývá další výraznou polohu, kterou se tento autor paralelně zabývá - detailní skladebné kompozice malované „kolážovým” způsobem. Po obsáhlé sérii vrakovišť tak svou pozornost upírá na městské struktury, které v sobě metaforicky zachycují komplikovaný civilizační vývoj. Jestliže jsou města obrazem lidského společenství jako celku, pak jednotlivé domy v nich odrážejí pozici individualit a zase je jako zásadní sociálně-výrazový prvek zpětně formují. Právě místo, kde člověk vyrůstá, žije a pracuje, je jedním ze základních prvků, které utvářejí jeho vztah ke světu. Na výstavě BABYLON se tak symbolicky protnou rozmanité výrazové a tematické linie – racionální i intuitivní organizování prostoru, vizuální kódování, jazyk, písmo či různé jiné způsoby zápisu a formulace myšlenky, které v konečném důsledku vedou až k definování a konstrukci složitých a vrstevnatých útvarů ve smyslu infrastruktury nebo náročných urbanistických projektů.

Bájní Babyloňané stavěli svoji věž tak vysoko, až je Bůh potrestal zmatením jazyků, po kterém se lidstvo rozprchlo do všech koutů světa. Dnes proroci z Jamajky opět označují západní civilizaci za novodobý Babylon a předpovídají její zánik. V mezičase je ale stále možné zaznamenávat dění kolem sebe a také ho interpretovat. Michal Škapa to nyní prostřednictvím zatím nejobsáhlejší výstavy svých prací – obrazů, objektů a instalací – dělá nejen na ploše všech tří podlaží Galerie Villa Pellé, ale intervenuje i do veřejného prostoru v jejím nejbližším okolí.


Michal Škapa aka TRON - BABYLON

20. 11. 2018 - 27. 1. 2019
Villa Pellé, Pelléova 10, Praha

Michal Škapa: Babylon: BABYLON - Praha (20.11.2018) | foto © Tacud

 • 181120_Skapa_01
  181120_Skapa_01
 • 181120_Skapa_02
  181120_Skapa_02
 • 181120_Skapa_03
  181120_Skapa_03
 • 181120_Skapa_04
  181120_Skapa_04
 • 181120_Skapa_05
  181120_Skapa_05
 • 181120_Skapa_06
  181120_Skapa_06
 • 181120_Skapa_07
  181120_Skapa_07
 • 181120_Skapa_08
  181120_Skapa_08
 • 181120_Skapa_09
  181120_Skapa_09
 • 181120_Skapa_10
  181120_Skapa_10
 • 181120_Skapa_11
  181120_Skapa_11
 • 181120_Skapa_12
  181120_Skapa_12
 • 181120_Skapa_13
  181120_Skapa_13
 • 181120_Skapa_14
  181120_Skapa_14
 • 181120_Skapa_15
  181120_Skapa_15
 • 181120_Skapa_16
  181120_Skapa_16
 • 181120_Skapa_17
  181120_Skapa_17
 • 181120_Skapa_18
  181120_Skapa_18
 • 181120_Skapa_19
  181120_Skapa_19
 • 181120_Skapa_20
  181120_Skapa_20
 • 181120_Skapa_21
  181120_Skapa_21
 • 181120_Skapa_22
  181120_Skapa_22
 • 181120_Skapa_23
  181120_Skapa_23

Komentáře

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML tagy: <a> <em> <strong>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování